Selecteer een bestellijst

Milieubewust Ondernemen

Ecolabel

Koala Products heeft de natuur hoog in de vaandel staan. Dit is een reden dat wij als groothandel voor schoonmaakartikelen onze assortimenten aanpassen voor milieuvriendelijke producten met een milieu keurmerk Ecolabel

Koala Products hecht een grote waarde aan de natuur. Daarom wordt tijdens het productieproces van onze producten, die uiteraard de Ecolabel dragen, de natuur zo min mogelijk belast. De gebruikte natuurlijke hulpbronnen tijdens het productieproces, zoals bomen, worden direct opnieuw aangeplant, om het milieu te compenseren.

Een Ecolabel wordt in de regel verleend door een onafhankelijke instelling of een overheidsinstantie. De producent die een Ecolabel wenst te verkrijgen voor een naar zijn mening milieuvriendelijk product, kan een aanvraag richten aan deze instantie. Deze analyseert dan de milieu-impact van het product of de dienst "van wieg tot graf", dat wil zeggen gedurende de ganse levenscyclus van grondstof, productie, distributie, gebruik, tot en met de eventuele verwijdering.

FSC

Koala Products heeft de natuur hoog in de vaandel staan. Dit is een reden dat wij als groothandel voor schoonmaakartikelen ons assortiment aanpassen voor milieuvriendelijke producten met een FSC-keurmerk.

Onze producten die de FSC-keurmerk dragen geven de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Als u kiest voor producten die de FSC-keurmerk dragen weet u zeker, dat bij het tot stand komen van die producten aandacht is besteed aan de natuur afkomstig uit beheerde bossen.

Forest Stewardship Council FSC is een non-profitorganisatie met een hoofdkwartier in Bonn in Duitsland. De organisatie werd in 1993 in Toronto opgericht op initiatief van milieuorganisaties uit 25 landen. Anno 2010 wordt FSC ondersteund door het internationaal bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke- en milieuorganisaties als het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en ICCO.

CO² Neutraal

Koala Products levert producten die gebruikt kunnen worden als vervanging voor het desbetreffende product. Dat wil zeggen dat als u een bepaalde soort reinigingsmiddel consumeert wij deze vervangen, maar dan groener en milieuvriendelijker met een CO2 neutraal keurmerk.

Koala Products levert o.a. producten met het CO2-neutrale kenmerk. Deze producten die het CO2-neutrale keurmerk dragen komen tot stand waarbij het gehele productie proces van A tot Z CO-2 neutraal is. Tijdens de productie proces is de energie die nodig is voor de productie afkomstig uit teruggewonnen energie. De brandstoffen die worden gebruikt tijdens de productie proces komen uit natuurlijke hulpbronnen. Dit is uiteraard de reden voor een geheel CO-2 neutraal proces