Selecteer een bestellijst

Condities (leveringsvoorwaarden)

Levering

Levering zal alleen plaats vinden indien de betaling is ontvangen. Bij een faktuurwaarde beneden de €250,00 (exclusief BTW) worden €14,95 (exclusief BTW)verzend & handelingskosten op de faktuur in rekening gebracht, Franko order bedrag bovende €250,-

Eigendomsvoorbehoud

De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom zolang de rekening (eventueel vermeerderd met rente en kosten) nog niet door de afnemer in haar geheel is voldaan.

Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en geldig vanaf 1 januari 2012. Alle vorige prijslijsten zijn hiermee vervallen. Dringende tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Kortingen

Kwantumkortingen en kortingen op basis van uw jaarafname, enzovoort zijn op aanvraag.

Betalingen

Betaling geschiedt via onze web shop met iDeal of eventueel telebankieren op Rabobank 3946.38.190 T.N.V. Koala Products

Reklames

Klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na ontvangst der goederen aan ons zijn gemeld, met een duidelijke omschrijving van de betreffende bemerkingen.

Retourzendingen

Retourzendingen worden niet geaccepteerd, dan na telefonisch of schriftelijk overleg. dit i.v.m. retourzendingen die wij zonder een retour bon niet kunnen verwerken en hierdoor producten zoek raken.

Uitsluitend zullen wij alle handelingen en kosten voor onze rekening nemen als er niet of onjuist geleverd is van onze kant. Producten worden ivm d.Corona niet retour genomen.

Emballage

Voor onder andere 200 liter vaten wordt statiegeld in rekening gebracht. Zodra de emballage door ons in goede staat van retour ontvangen is, wordt het statiegeld gekrediteerd.

Bestellingen

Gelieve bij uw bestellingen de artikelnummers te vermelden. Dit bespoedigt de behandeling van uw opdracht

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Het bovenstaande is een uittreksel van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Een exemplaar hiervan wordt op aanvraag verstrekt.

Wij bezorgen vanaf een bedrag van € 250,- gratis door heel Nederland.

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met info@koalaproducts.nl